Kantonalni Zavod za sportsku medicinu je sportsko-medicinska ustanova koja je osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista. Zadaci  Zavoda su preventivni rad i zdravstvena zaštita sportista i lica koja su uključena u sport i sportsku rekreaciju. Zavod je istovremeno i naučno istraživačka institucija iz oblasti medicine sporta

Zavod za sportsku medicinu obavlja sljedeće poslove :

  • planira predlaže i provodi mjere za očuvanje i pračenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji ;
  • provodi preventivnu zdravstvenu zaštitu svih registrovanih sportista  putem, sistematskih, periodičnih  i kontrolnih specijalističkih liječničkih pregleda ;
  • specijalističku kurativnu zdravstvenu zaštitu , kurativne i rehabilitacijske mjere ;
  • izrađuje i predlaže doktrinu , standarde  i metode rada u zdravstvenom odabiru ,te prati zdravsteno stanje sportista po pojedinim sportskim granama na području na kojem je osnovan;
  • vrši ocjenu stanja zdravlja sportista i daje suglasnost za aktivno bavljenje sportom i sportskom rekreacijom
  • prati vrhunska dostignuća sportista i putem specifičnog  testiranja sudjeluje u pripremi sportista za velika sportska natjecanja ( evropska, svjetska prvenstva te mediteranske i olimpijske igre);
  • upučuje sportiste na specijalističko-konstultativne preglede te na bolničko i drugo liječenje po potrebi;
  • surađuje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite.
  • vodi registar specifičnih povreda i oboljenja u sportu ;
  • vrši znanstveno- istraživački rad iz oblasti sportske medicine ;
  • vrši zdravstveno-prosvjetnu aktivnost  kao sastavni dio ukupne djelatnosti ;
  • vodi Zakonom propisane medicinske dokumentacije i evidencije, kao i posebne evidencije;

  Zavod trenutno  raspolaže sa 25000  zdravstvenih kartona  i isti su u stalnom porastu od toga aktivnih sportista je cirka 15 000.

   

  Rad u Zavodu za sportsku medicinu je organizovan  kroz dva ( 2) radna tima , koji svoj rad obavljaju kroz sljedeće kabinete :

  1. Kabinet za sistematske specijalističke ljekarske preglede svih aktivnih sudionika u  sportu , sportista ,trenera , sudija svih sportskih grana ,rekreativaca,djece u sportskim školama svih grana sporta.   
  2. Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku u kojem se vrše testiranje  sportista i procjena funkcionalne sposobnosit vrhunskih sportista,  stanje kardiovaskularnog i respiratornog sistema (EKG,holter monitornig ,spirometrija i spiroergometrija).
  3. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
  4. Kabinet za fizikalnu terapiju u kojem se vrši rehabilitacija povrijeđenih i oboljelih  sportista i građana .
  5. Kabinet za laboratorij  u kome se vrši ispitivanje krvi i urina sportista u sklopu preventivnih sistematskih  specijalističkih pregleda , kao i kod stanja bolesti sportista .
  6. Kartoteka u kojoj su pohranjeni zdravstveni kartoni  sa kompletnom zdravstvenom dokumentacijom( aktiva i arhiva).
  7. Kabinet-ambulanta za povrijeđene i oboljele sportiste i građanane.
  8. Konsultativna  služba za stalni kontakt i konsultacije sa sportistima i trenerima, sportskim sudijama, roditeljima i sportskim radnicima.
  9. Stručne službe za organizaciju i provođenje zdravstvenog obezbjeđenja i ljekarskih dežura na sportskim priredbama, međunarodnim sportskim priredbama i smještajnim kapacitetima sportista.
  10. Specijalistička ambulanta u kojoj se povremeno vrše pregledi koje obavljaju vanjski saradnici iz sljedećih oblasti:   neuropsihijatrija, psihologija, očne bolesti,kardiologia, ORL i ortopedija.

   

  *VAŽNO OBAVJEŠTENJE*

  ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SRCA i FIZIKALNA TERAPIJA su dostupni i besplatni svim

  sportistima Kantona Sarajevo !

______________________

DA LI VI ILI NEKO OD VAŠIH BLIŽNJIH IMA NEKU SRČANU MANU ?

< DA >

________________________

Upitnik za preglede

PREUZMI OVDJE

(desni klik na link i spasi link kao..)

obavezan za sportiste koji se prvi put pregledavaju u našoj ustanovi

________________________

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Delta C